Mag mijn drinkwaterbedrijf de levering van water afsluiten als ik niet betaal?

Als u de waterrekening niet betaalt, mag uw drinkwaterbedrijf u niet zomaar afsluiten. Het bedrijf moet u eerst een betalingsherinnering sturen en proberen om u persoonlijk te benaderen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan mag het bedrijf de levering van water stoppen.

Waarschuwing vóór afsluiting water

Als u de waterrekening niet betaalt, moet het drinkwaterbedrijf een vaste gang van zaken aanhouden om uw watervoorziening af te sluiten. Als eerste moet het bedrijf u een schriftelijke herinnering sturen. Op deze betalingsherinnering staat altijd:

  • dat u niet wordt afgesloten als dit zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert. U heeft dan wel een medische verklaring nodig; 
  • de mogelijkheden voor hulp bij schulden;
  • een aanbod van het bedrijf om bepaalde gegevens door te geven aan de schuldhulpverlening. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

Tijdelijk drinkwater na afsluiting

U kunt bij het drinkwaterbedrijf containers met water aanvragen voor tenminste 4 dagen. Ieder persoon van uw huishouden moet minimaal 3 liter drinkwater per dag hebben. Voor 4 dagen is dit dan minimaal 12 liter per persoon.

In deze 4 dagen kunt u contact opnemen met de gemeente over de afsluiting van drinkwater en schuldhulpverlening. De gemeente kan dan met het drinkwaterbedrijf in gesprek gaan om de drinkwaterafsluiting ongedaan te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *