WML hervat inname Maaswater

WML neemt sinds zaterdag 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De kwaliteit van het Maaswater is afgelopen week voldoende verbeterd, zodat het voorraadbekken in Midden-Limburg zonder risico’s aangevuld kan worden.

De inname van Maaswater lag sinds 30 oktober stil vanwege een te sterke verontreiniging van de Maas met het bestrijdingsmiddel prosulfocarb. Dankzij het controle- en alarmeringssysteem en de samenwerking met Rijkswaterstaat werd de inname tijdig gestaakt. De productie en kwaliteit van het drinkwater bleven daardoor gegarandeerd.

Kwetsbaar
Dat de drinkwaterproductie robuust genoeg bleek voor deze tijdelijke verontreiniging is positief. Tegelijk toont de verontreiniging weer de kwetsbaarheid van onze drinkwaterbronnen aan. Ze laat zien dat een goede bescherming essentieel is. Voor miljoenen mensen in Nederland en België is de Maas de bron voor het drinkwater. Een emissie-loze landbouw, waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen meer in het water terechtkomen, draagt bij aan het beschermen van onze drinkwaterbronnen. Om te voorkomen dat hoge concentraties verontreinigingen vanuit de industrie in ons rivierwater terechtkomen, is het van belang dat het transparant is wat industrieën lozen op het  oppervlaktewater. Dit geldt natuurlijk voor het hele stroomgebied van de Maas: bescherming van de rivier houdt niet op bij de grenzen.

https://www.wml.nl/over-wml/nieuws/wml-hervat-inname-maaswater

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *