πƒπž 𝐯𝐚𝐧𝐳𝐞π₯𝐟𝐬𝐩𝐫𝐞𝐀𝐞𝐧𝐝𝐑𝐞𝐒𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐠𝐨𝐞𝐝 𝐝𝐫𝐒𝐧𝐀𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫

𝐃𝐞 𝐯𝐚𝐧𝐳𝐞𝐥𝐟𝐬𝐩𝐫𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐠𝐨𝐞𝐝 𝐝𝐫𝐢𝐧𝐤𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 24𝐱7 𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐤𝐫𝐚𝐚𝐧 – 𝐧𝐮 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫 – 𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭 𝐨𝐩 𝐡𝐞𝐭 𝐬𝐩𝐞𝐥! In een serie dialoogtafels gaan drinkwaterbedrijven in gesprek over de #toekomstvanonsdrinkwater

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *