Is het filteren of ontharden van drinkwater nodig?

Het drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit. Het water uit de kraan voldoet overal aan dezelfde eisen, maar is niet overal precies hetzelfde qua samenstelling. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in de waterhardheid, de smaak en de kleur. De hardheid kan zorgen voor kalkaanslag op bijvoorbeeld de douchewand en apparatuur als een waterkoker. Voor sommige mensen reden een waterontharder of een -filter te plaatsen. “Voor de gezondheid zeker niet nodig”, aldus Theo Hofman, Senior Adviseur Waterkwaliteit bij Vitens. “Houd in je achterhoofd dat je de waterkwaliteit verandert, maar niet altijd in de goede zin. Het is zelfs risicovoller als je het apparaat niet goed onderhoudt, beheert en geen rekening houdt met de veiligheid.”

Water onderweg bewaken

Vitens bewaakt de waterkwaliteit zelfs al ver voordat het water bij een waterwinput naar boven wordt gehaald. We hebben een dusdanige bewaking in het systeem van water oppompen en onttrekken uit de bodem, dat we ruim van tevoren weten wat eraan komt en wat de kwaliteit van dat water is. Zo kan het zijn dat een bepaalde ondergrondse stroom naar de winputten onderweg is, waarvan we zeggen ‘dat is een stof, die willen we niet in ons water hebben’. In dat geval kan het voorkomen dat een waterwinput wordt gesloten. In andere gevallen wordt er een zuiveringsstap tussen gezet, zoals koolfiltratie. Of het water wordt gemengd met ander water. Theo: “Ons water voldoet in ieder geval altijd aan de wettelijke normen. Meten we een stof, dan is de ervaring dat de waarde altijd veel lager is dan dat die voor de volksgezondheid gevaarlijk zou zijn.”

Geen advies, wel voorlichting

Als drinkwaterbedrijf licht Vitens mensen voor over het gebruik van waterontharders en filters. “Een advies zou betekenen dat wij de wijsheid in pacht hebben. Wat particuliere waterontharders betreft is dat is niet zo. Wel willen we dat klanten met een aantal aspecten rekening houden.” In Nederland zijn alle kwaliteitseisen voor kraanwater vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Hierin staan bijvoorbeeld normen over de toegestane concentratie van bepaalde stoffen in het drinkwater, zoals nitraat, koper en lood. Maar er staat ook in hoe vaak het drinkwater moet worden gecontroleerd. “Op het moment dat je een filter of ontharder aanschaft, moet je rekening houden met deze voorschriften. Bewaak en beheer je de waterkwaliteit niet op de juiste manier, dan kan op den duur de waterkwaliteit achteruitgaan. Bijvoorbeeld door bacteriën die op een filter kunnen groeien.

“Vervang of ververs je een filter niet op tijd, dan heeft dat uiteindelijk ook negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit.”

Individuele en collectieve drinkwaterinstallaties

Bij drinkwaterinstallaties maken we onderscheid tussen collectieve en individuele installaties. Collectieve installaties vind je bijvoorbeeld in bedrijven en appartementencomplexen. “Bij Vitens komen vragen binnen van Vereniging Van Eigenaren (VvE’s) die het water centraal willen ontharden. Om een waterontharder centraal in een appartementencomplex te mogen plaatsen, heb je toestemming nodig van het drinkwaterbedrijf. Daarnaast geven we de klant voorlichting over de risico’s en verantwoordelijkheden die je als VvE in dat geval naar je toe haalt.” Een van die risico’s is dat er door de ionenwisselaar (het hart van de waterontharder) te veel natrium in het water zit. “Het kalk en magnesium uit het harde water wordt namelijk uitgewisseld door natrium. Dit in combinatie met de waterkwaliteit van het pompstation, kan ervoor zorgen dat het natriumgehalte in de buurt van de 120 tot 130 mg/l komt (norm = 150 mg/l). Voor de mensen met een zoutloos dieet is dit niet wenselijk”, aldus Theo.

Een ander punt is dat een collectieve installatie de verkoop van een appartement kan belemmeren. Dit komt niet vaak voor, maar is wel belangrijk om te benoemen. Theo: “Als bewoner heb je getekend voor die waterkwaliteit. Is de koper het daar niet mee eens, dan wordt het appartement niet verkocht. Dit is vaak een reden het niet collectief te doen. Schaf je een waterontharder in een collectieve installatie aan, dan moet je bovendien voldoen aan het meetprogramma voor het leveren van water aan derden. Een geaccrediteerd lab moet het water op regelmatige basis onderzoeken op een aantal parameters genoemd in de Drinkwaterregeling. Voor individuele installaties geldt dit niet. Je mag een filter of ontharder plaatsen zonder dat je het water zelf moet controleren. We adviseren om dat wel te doen, omdat je de kwaliteit verandert.”

Controle op risicovolle aansluitingen

Vitens voert regelmatig controle uit op risicovolle aansluitingen. Dit zijn drinkwaterinstallaties waarbij water geleverd wordt aan derden. “Drinkwaterinstallaties kunnen verontreinigingen in het drinkwater van ons leidingnet veroorzaken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het wegvallen van de waterleidingdruk door een calamiteit. Als een (terugstroom)beveiliging ontbreekt of niet goed werkt, stroomt verontreinigd water terug het leidingnet in. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar”, aldus Theo.

Vanuit de wet is Vitens daarom verplicht deze installaties te controleren. Deze verplichting is omschreven in de artikelen 24.1 en 24.2 van de Drinkwaterwet. In Nederland worden alle aansluitingen ingedeeld in een risicoklasse van 1 t/m 5. De risicoklasse 3 wordt om de negen jaar gecontroleerd, klasse 4 om de zes jaar en klasse 5 om de drie jaar. Theo: “We controleren op drie aspecten: beheer, onderhoud en de veiligheid van de drinkwaterinstallatie. Dit doen we, omdat:  

 1. We als drinkwaterbedrijf de verantwoordelijkheid hebben onze klanten goed voor te lichten. 
 2. We vanuit de wet moeten we kijken of de drinkwaterinstallatie veilig is voor de gebruikers.
 3. We op die manier kunnen controleren of de drinkwaterinstallatie geen drinkwater terug levert aan het openbaar distributienetwerk van Vitens.

De controle vindt niet standaard plaats bij individuele installaties. Theo: “In onze algemene voorwaarden staat dat, indien klanten een toestel plaatsen achter de watermeter, zij dat moeten melden. Niet alle klanten weten dat. Er wordt ook niet op gestuurd of op gehandhaafd. Plaatst een klant een waterontharder en zijn wij daarvan op de hoogte, dan geven wij voorlichting en controleren we of de aansluiting veilig is. In woningen zien we bijvoorbeeld ook steeds vaker dat er achter een drinkwaterinstallatie een zwembad zit. Ook dan voeren we een controle uit.”

“Op het moment dat een klant zijn water door middel van een filter of ontharder verandert, is deze zelf verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. De meeste klanten vinden dat begrijpelijk.”

Tips van Theo

Het filteren of ontharden van water is volgens de Senior Adviseur Waterkwaliteit dus niet nodig. Minder kalk of een andere smaak van het water kunnen redenen zijn het toch te doen. “Wees je dan bewust van de risico’s die eraan vast zitten”, aldus Theo. Wil je toch een waterontharder of filter aanschaffen? Lees onderstaande tips van Theo dan nog een keer goed door:

 • Houd het filter of de ontharder goed schoon.
 • Houd je aan de leveranciersvoorschriften. 
 • Monteer de juiste terugstroombeveiliging in de aansluiting naar het toestel.
 • Check goed of de leverancier een door de Nederlandse staat erkende kwaliteitsnorm heeft. Is het toestel niet officieel gekeurd op de afgifte van stoffen, dan kan het maar zo zijn dat het apparaat naar verloop van tijd allerlei stoffen aan het water afgeeft. Schaf dus alleen een product aan met een kwaliteitsverklaring.
 • Houd rekening met de voorschriften zoals vermeld in het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Daarin staat o.a. dat apparaten, filters e.d. geen stoffen af mogen geven aan het drinkwater. Op het moment dat je iets verandert aan je installatie, moet je voldoen aan de grondslagen van de NEN 1006 (bevat de eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen als het gaat om volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid).

Over Theo Hofman

Als wij de kraan opendraaien, dan stroomt er heerlijk fris water uit dat we zo kunnen opdrinken. Het smaakt zelfs lekker. Maar zonder dat we het weten, is er een team van specialisten bij Vitens keihard aan het werk om ons water zo lekker, gezond én veilig te houden. Eén van die specialisten is Theo.

Theo is Senior Adviseur Waterkwaliteit en heeft ruim dertig jaar ervaring in de drinkwatersector. Theo is werkzaam in het laboratorium van Vitens. In zijn dagelijks werk beantwoordt hij vragen over de veiligheid van drinkwaterinstallaties en de drinkwaterkwaliteit. Denk aan klanten die melden dat het water witter is, een kleur heeft of ziek/misselijk worden van het water. Zijn taak is zo snel mogelijk te achterhalen wat er aan de hand is en het probleem op te lossen. https://www.vitens.com/

Versla kalkaanslag met een waterontharder

Geniet thuis van heerlijk water met de Amfa4000 waterontharder. U merkt direct dat het water minder kalkaanslag veroorzaakt. Binnen enkele dagen ziet u zelf bestaande kalkaanslag verdwijnen.

De compacte waterontharder is binnen 5 minuten te installeren. Het magnetische veld voorkomt vervolgens dat de kalkaanslag zich hecht aan uw leidingen en sanitair. Zo heeft u geen last meer van kalkaanslag in uw badkamer, kunt uw een betere smaak van het water ervaren en gaan huishoudelijke apparaten langer mee.

Tarieven drinkwater 2020

Hieronder vindt u de tarieven voor drinkwater 2020.

Zoekt u de hardheid van uw water? Deze vindt u hier

Tarieven drinkwater 2020 Brabant Water

https://www.brabantwater.nl/klantenservice/tarieven

Tarieven drinkwater 2020 Dunea

https://www.dunea.nl/klantenservice/tarieven

Tarieven drinkwater 2020 Evides

https://www.evides.nl/service/tarieven

Tarieven drinkwater 2020 Waterbedrijf Groningen

Tarieven drinkwater 2020 Oasen

https://www.oasen.nl/mijn-oasen/tarieven

Tarieven drinkwater 2020 PWN

https://www.pwn.nl/tarieven

Tarieven drinkwater 2020 Vitens

https://www.vitens.nl/tarieven-en-voorwaarden

Tarieven drinkwater 2020 Waternet

https://www.waternet.nl/service-en-contact/drinkwater/kosten/

Tarieven drinkwater 2020 WMD

WMD

Tarieven drinkwater 2020 WML

https://www.wml.nl/thuis/drinkwatertarief

Spreekwoorden en gezegden

Als er geen water meer is, kent men de waarde van de put: pas als men iets niet meer heeft, merkt men hoe kostbaar het was.
Dat valt in het water: de grap wordt niet opgepikt.
Dat wast al het water van de zee niet af: dat is een daad die niet meer te herstellen is; dat is niet meer te veranderen.
Die is op het water, die moet varen: als men eenmaal ergens mee begonnen is, moet men ook doorzetten.
Een dichter van het zuiverste water: een dichter van zeldzaam goede hoedanigheden.
Een steek onder water: iemand in bedekte termen iets onaangenaams zeggen.
Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen, eer dat gebeurt: het zal nog lang duren.
Geen water is hem te diep: hij durft alles te ondernemen.
Gestolen wateren zijn zoet: wat men oneerlijk heeft verkregen, lijkt dikwijls beter dan wat men eerlijk heeft verdiend.
Het feest is in het water gevallen: het is geheel mislukt; letterlijk door de regen; figuurlijk door enige andere oorzaak.
Het hoofd boven water houden: een zaak gaande houden ondanks de moeilijkheden, de moed niet opgeven.
Het is als een storm in een glas water: het stelt niets voor, het is niet ernstig.
Het is net water en vuur: Het zijn mensen die elkaar helemaal niet begrijpen; die alleen maar de grootste ruzie hebben.
Het kind met het badwater weggooien: alles verpesten.
Het water komt aan de lippen: de nood komt aan de man; men verkeert in het uiterste gevaar. Letterlijk: het water is zo diep, dat men nauwelijks nog het hoofd boven water kan houden.
Het water komt op de dijk: de tranen komen in de ogen.
Het water loopt altijd naar de zee: rijke mensen krijgen altijd nog meer geld. Hij gooit zijn geld in het water: hij geeft zijn geld uit aan allerlei nutteloze zaken.
Hij heeft hoog water: hij moet naar het toilet
Hij is bang zich aan koud water te branden: hij is al te voorzichtig en komt daardoor nit tot een daad. Een hond of een kat die zich aan heet water gebrand hebben, wagen zich ook niet meer aan koud water.
Hij is boven water: hij is bemiddeld, hij heeft genoeg geld.
Hij is met hetzelfde water voor de dokter geweest: hij heeft ook al eens het zelfde onaangename geval meegemaakt.
Hij is van alle wateren gewassen: hij is zeer sluw.
Hij is verdronken, eer hij water gezien heeft: hij heeft zich verslingerd aan een meisje, eer hij wist wat het leven betekent.
Hij is weer boven water: hij is weer uit de nood (van een drenkeling die zichzelf heeft weten te redden).
Hij is zo vlug als water: hij is erg bijdehand.
Hij kan de zon weer in het water zien schijnen: hij kan weer vrolijk zijn.
Hij keek of hij water zag branden: hij keek zeer verbaasd.
Hij komt weer boven water: hij komt weer voor de dag; of: hij heeft zijn roes uitgeslapen; of: hij komt er weer bovenop.
Hij loopt met hoog water: zijn broekspijpen zij te kort.
Hij spaart het water: hij wast zich zelden of nooit.
Hij staat tussen water en wind: hij weet niet welke partij hij moet kiezen.
Hij zit op water en brood: hij zit in de gevangenis.
In troebel water is het goed vissen: men kan makkelijk gebruik maken van de moeilijkheden van anderen, men kan daar makkelijk zijn voordeel mee doen.
Loop niet in het water: spottend gezegde tegen iemand die zo met zichzelf of met zijn mooie kleren vervuld is, dat hij niet ziet waar hij loopt.
Loop niet in mijn vaarwater: loop niet zo in de weg.
Maak daar geen water om vuil: doe daar geen moeite voor; verspil daar niet zoveel woorden aan.
Onder water zijn: onbereikbaar zijn.
Stille wateren hebben diepe gronden: mensen die zich niet uitlaten, hebben heel dikwijls diepe gedachten; ze zijn meer dan ze schijnen.
Vuil water blust ook vuur: in tijden van nood moet men zich ook met mindere zaken kunnen behelpen.
Water bij de wijn doen: zijn eisen matigen, zijn voorwaarden minder streng stellen.
Water naar de zee dragen: iets naar een plaats brengen, waar er al genoeg van is. iets overbodigs doen.
Zijn plan is in het water gevallen: zijn plan is mislukt.

Historie Nederlandse waterwinning

Eerste waterleiding is van 1853

Ruim 167 jaar gezond drinkwater
Nederland beschikt over een van de beste waterleidingnetten ter wereld. Iedereen kan in ons land beschikken over veilig, fris drinkwater. Maar dat is een verworvenheid die toch nog maar zo’n anderhalve eeuw geleden in gang is gezet!

Historie
Gedurende de Middeleeuwen werd de antieke traditie voortgezet en behielp men zich voor de watervoorziening met putten en bronnen. In sommige steden deden de antieke aquaducten dienst, maar nieuwe voorzieningen werden niet aangelegd. De watervoorziening in de Middeleeuwen was dan ook vooral een bron van infectieziekten, zoals tyfus en cholera. En het gebruik van water nam in deze tijd ook nog eens flink toe, zeker toen de steden pogingen deden de straten te reinigen.

In de loop van de 17de eeuw werden de oude kettingputten meestal vervangen door putten met een pomp, maar de hygiëne bleef bedroevend slecht. Bacteriologische kennis had men nog niet, waardoor drinkwaterputten vaak vlak naast mestputten lagen. In diezelfde periode begon men ook waterleidingen aan te leggen, die gevoed werden door rivierwater. Daarvoor waren mechanische opvoermiddelen met waterwielen nodig. Een van de oudste werd in 1558 al in Augsburg gebouwd. Duitse ingenieurs speelden toch al een voortrekkersrol: zij hadden in 1526 het Alcazar in Toledo al van een waterleiding met pompen voorzien. Klein wapenfeit: in 1682 kregen de beroemde tuinen van Versailles
hun eigen waterleiding.

Watertorens
Aan het einde van de 17de eeuw werden steeds vaker watertorens gebruikt, waarin het water werd opgestuwd; van daaruit vloeide het dan naar de huizen van de rijken. De watertorens werden niet alleen voor drinkwater, maar ook voor bluswater gebouwd. Veel druk kon er daarbij niet uitgeoefend worden, omdat de leidingen van lood of zelfs hout waren gemaakt. Pas rond 1800 werd het gebruik van gietijzeren buizen (overigens al in 1412 beproefd!) gemeengoed, omdat de techniek toen zover was dat de buizen sterk genoeg en tegen redelijke prijzen konden worden geconstrueerd. Ook buizen van aardewerk werden populair.

Bij alle vooruitgang bleven de problemen groot. De meeste pompinstallaties werden door de stromende rivier aangedreven en dat werkte uiteraard niet als de rivier bevroor. Dan was paarden- of handkracht noodzakelijk.

In 1856 volgde Den Helder, in 1874 Den Haag en Rotterdam. In die jaren werden ook de meeste, behoorlijk gecontroleerde, reinigingsinstallaties gebouwd, met zandfilters. Het gebruik van loden leidingen voor huisinstallaties nam vanaf 1882 toe, toen het warmpersen van lood werd uitgevonden.
De eerste groepswaterleiding, waarop verschillende kleinere gemeenten werden
aangesloten, dateert van 1911. Steeds meer gemeenten sloten zich aaneen en richtten samen een waterleidingbedrijf op, vaak in de vorm van een NV. Ook particuliere bedrijven zagen toekomst in deze bedrijvigheid. De provincies hebben zich in het algemeen beperkt tot het stimuleren of geven van steun aan gemeentelijke en particuliere initiatieven. Alleen Noord-Holland opteerde voor een provinciaal waterleidingbedrijf. Wel kwamen er – tussen 1920 en 1930 – in alle provincies provinciale waterleidingverordeningen tot stand om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen, vooral voor het platteland. En de Nederlandse Staat? Die stimuleerde de oprichting van streekbedrijven. In 1913 werd het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening (RID) opgericht. Tussen 1925 en 1945 werden er voorontwerpen in behandeling genomen voor een Waterleidingwet, maar het zou tot 1956 duren voordat die er kwam: het vierde kabinet-Drees – ook verantwoordelijk voor de invoering van de AOW – zette deze stap. Wel kwam er al in 1946 een keuringsinstituut, dat in 1949 werd ondergebracht in de NV Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA.

Versnippering
In 1949 waren 712 van de 1054 Nederlandse gemeenten die er toen waren op de
waterleiding aangesloten. 75% van de Nederlandse bevolking had toen leidingwater. Het dagelijkse verbruik lag in 1949 op 95 liter per inwoner, met enorme verschillen. In Rotterdam verbruikte men 138 liter per jaar, in Haarlem 42 liter. Opmerkelijk: in 1949 bestonden er in Nederland 212 waterleidingbedrijven. Toen de bedrijven zich in 1952 verenigden in de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN), waren er nog 199. In 2000 waren er in ons land nog 24 waterleidingbedrijven, inmiddels zijn er nog maar 10 en het fuseren is nog niet aan zijn einde. Het proces van voortdurende integratie maakt een einde aan de versnippering van kennis en technologie. Het is het einde van een ontwikkeling die in 1853 begonnen is en die Nederland schoner, gezonder
en rijker gemaakt heeft.
bron vewin

Nieuws drinkwater 10 jaar geleden en meer

drinkwater in de media

Lekkerste drinkwater van Nederland in het Roomse fonteintje (Blik op Nieuws.nl – No 17 jun 2009 08:31:46)
Op vrijdag 19 juni onthult burgemeester Job Cohen de Vondelfontein in het Vondelpark in Amsterdam tegenover het Filmmuseum.

Urine gerecycled tot drinkwater in ISS (WaarMaarRaar.nl – opme , 22 may 2009 20:01:00)
Ruimtevaartorganisatie NASA heeft bekend gemaakt dat in het internationale ruimtestation ISS de urine van de bemanning voortaan wordt gerecycled. Het wordt hergebruikt als drinkwater. De astronauten m… .

Lithium in het drinkwater kan zelfmoord voorkomen (WaarMaarRaar.nl – opme , 15 may 2009 10:00:00)
De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks zo’n 1 miljoen zelfmoorden worden gepleegd, de meeste door depressiviteit. Volgens de ranglijst van de WHO staat Japan met 23,7 zelfmoorden… .

Zelfmoordneigingen? Drink water! (spitsnieuws.nl – Fair 01 may 2009 11:55:40)
Het drinken van water waarin het element lithium zit verwerkt, kan de kans op een zelfmoordpoging verminderen. Bij een Japans onderzoek werd gekeken naar het aantal zelfmoorden in een gebied waarin veel lithium in het drinkwater zit, en dit aantal werd vergeleken met de hoeveelheid zelfmoorden in een gebied met drinkwater waarin weinig lithium zit. In het laatste gebied vinden significant meer zelfmoorden plaats, zo schrijven de onderzoekers in The British Journal of Psychiatry

Bootvluchtelingen speelbal tussen Italië en Malta (Nieuws.nl – Binnenland 19 apr 2009 19:19:4)
(Novum/AP) – De Italiaanse kustwacht heeft zondag duizend liter drinkwater afgeleverd aan 140 migranten op een Turks vrachtschip. Het Turkse schip pikte de vluchtelingen afgelopen donderdag op nadat hun twee boten het hadden begeven, maar Italië en Malta ruziën al dagen wie hen zou moeten …

Oorzaak waterlek nog niet bekend (Telegraaf.nl 10 apr 2009 10:28:45)
Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is van het springen van een aantal waterleidingen tijdens een druktest donderdagavond in Rotterdam en omgeving. Waterleidingbedrijf Evides voerde sinds maandag de druk in de leidingen op. De test was bedoeld om in te spelen op de toenemende vraag naar drinkwater in de (verre) toekomst.

Oorzaak gesprongen waterleidingen nog niet bekend (zibb – RSS binnenland 10 apr 2009 10:20:00)
ROTTERDAM (ANP) – Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is van het springen van een aantal waterleidingen tijdens een druktest donderdagavond in Rotterdam en omgeving. Waterleidingbedrijf Evides voerde sinds maandag de druk in de leidingen op. De test was bedoeld om in te spelen op de toenemende vraag naar drinkwater in de (verre) toekomst

Oorzaak waterlek nog niet bekend (Telegraaf.nl 10 apr 2009 10:28:45)
Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is van het springen van een aantal waterleidingen tijdens een druktest donderdagavond in Rotterdam en omgeving. Waterleidingbedrijf Evides voerde sinds maandag de druk in de leidingen op. De test was bedoeld om in te spelen op de toenemende vraag naar drinkwater in de (verre) toekomst.

Gratis gas, uit de waterkraan (WaarMaarRaar.nl – opme , 22 mar 2009 20:00:00)
Wat moet je doen als je de kraan opendraait en het water dat er uitkomt licht ontvlambaar blijkt? Dit is precies wat een familie in Colorado is overkomen. De familie claimt dat hun drinkwater on… .

Drinkwater niet duurder (Nieuws.nl – Binnenland 19 feb 2009 13:07:2)
(Novum) – Drinkwater wordt dit jaar niet duurder. De prijs blijft gelijk aan vorig jaar: gemiddeld 1,44 euro per duizend liter water. Inclusief belastingen komt het tarief gemiddeld uit op 1,68 euro. Dat heeft de Vereniging van Waterbedrijven (Vewin) donderdag bekendgemaakt.De brancheorganisatie …

De prijs van drinkwater blijft in 2009 gelijk (Blik op Nieuws.nl – Gr 19 feb 2009 12:34:20)
De prijs van het Nederlandse drinkwater blijft in 2009 gelijk.

Aantal straten in Born zonder drinkwater door lekkage (Blik op Nieuws.nl – Li 11 feb 2009 13:18:45)
Huishoudens in een aantal straten in Born zitten sinds woensdagochtend zonder drinkwater.

Water bij Mercure ondersteunt goed doel (RSS horeca 04 feb 2009 12:43:00)
Mercure is het eerst hotelmerk in Nederland dat Well Water toevoegt aan zijn drankenkaart. Met de opbrengst uit de omzet bij Mercure verwacht Well Water jaarlijks aan duizend inwoners in Afrika en Azië schoon drinkwater te kunnen bieden

Raadsel rupsen W-Afrika opgelost (Telegraaf.nl 04 feb 2009 11:43:32)
Het raadsel rondom een onbekende soort worm of rups in Liberia en Guinee is opgelost. Het diertje dat op grote schaal gewassen verslindt en drinkwater besmet, is de rups van de mot Achea catocaloides. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale instituut voor tropische landbouw in Nigeria, berichtte de BBC woensdag.

Raadsel rupsenplaag W-Afrika opgelost (Telegraaf.nl 04 feb 2009 11:43:32)
Het raadsel rondom een onbekende soort worm of rups in Liberia en Guinee is opgelost. Het diertje dat op grote schaal gewassen verslindt en drinkwater besmet, is de rups van de mot Achea catocaloides. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale instituut voor tropische landbouw in Nigeria, berichtte de BBC woensdag.

Raadsel rupsen W-Afrika opgelost (Telegraaf.nl 04 feb 2009 11:43:32)
Het raadsel rondom een onbekende soort worm of rups in Liberia en Guinee is opgelost. Het diertje dat op grote schaal gewassen verslindt en drinkwater besmet, is de rups van de mot Achea catocaloides. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale instituut voor tropische landbouw in Nigeria, berichtte de BBC woensdag.

Raadsel rupsenplaag W-Afrika opgelost (Telegraaf.nl 04 feb 2009 11:43:32)
Het raadsel rondom een onbekende soort worm of rups in Liberia en Guinee is opgelost. Het diertje dat op grote schaal gewassen verslindt en drinkwater besmet, is de rups van de mot Achea catocaloides. Dat blijkt uit onderzoek van het internationale instituut voor tropische landbouw in Nigeria, berichtte de BBC woensdag.

‘Thailand stuurt vluchtelingen naar volle zee’ (Nieuws.nl – Binnenland 23 jan 2009 15:29:1)
(Novum/AP) – Twee migranten beschuldigen de Thaise strijdkrachten ervan honderden vluchtelingen in boten zonder motoren de Indische Oceaan op te hebben gesleept en ze daar met maar een paar zakken rijst en vaten drinkwater aan hun lot te hebben overgelaten.Het relaas van de migranten werd …

[02:45] 57.000 (de Volkskrant | Laatst hu, 15 jan 2009 02:45:00)
– liter schoon drinkwater wordt jaarlijks verspild door een gemiddeld Nederlands huishouden. In Nederland is het normaal de hoogste kwaliteit drinkwater te gebruiken voor het laten draaien van de wasmachine, het doorspoelen van het toilet en het besproeien van de tuin, terwijl dat niet nodig is….(23:07, 14-01-09)

[14:22] Huishouden gebruikt jaarlijks 57.000 liter water (de Volkskrant | Laatst ed, 14 jan 2009 14:22:00)
DELFT – Een Nederlands huishouden verkwist jaarlijks gemiddeld ongeveer 57.000 liter schoon drinkwater. Van die hoeveelheid drinkwater kan een mens meer dan dertig maanden leven….(14:24, 14-01-09)

drinkwater in de media

[16:00] ‘Schaarste aan alles biedt belegger grote kansen’ (de Volkskrant | Laatst hu, 03 jan 2008 16:00:01)
AMSTERDAM – Schaarste aan alles, is het doembeeld voor de wereld de komende decennia. Schaarste aan olie, schaarste aan voedsel, schaarste aan drinkwater en zelfs schaarste aan grond en dan vooral landbouwgrond….(16:00, 03-01-08)

‘Damhert bedreigt drinkwater niet’ (Telegraaf.nl 03 jan 2008 13:23:11)
Amsterdam ziet geen reden de honderden damherten die zich ten westen van de stad in het…

Recordbedrag voor water (Omroep.nl 24-1-2007 20:12)
De schreeuw om drinkwater is verhoord! Nederland heeft 5.249.466,- bijelkaar gerequested, geboden en gegeven. Geneve deed dit jaar voor het eerst mee en haalde 150.000 euro op. De Belgen deden het ook fantastisch met bijna 3,5 miljoen euro!

Einde actie 3FM-dj’s Glazen Huis (AD.nl – Voorpagina 24 dec 2007 17:55:50)
DEN HAAG – Na zes dagen is de 3FM-actie voor schoon drinkwater bijna ten einde. Maandag is de ontknoping van het Glazen Huis. Dj’s van de populaire radiozender hebben hun belevenissen van de afgelopen dagen vastgelegd met een telefoon

Einde actie 3FM-dj’s Glazen Huis (Sp!tsnet 24 dec 2007 17:49:16)
DEN HAAG – Na zes dagen is de 3FM-actie voor schoon drinkwater bijna ten einde. Maandag is de ontknoping van het Glazen Huis. Dj’s van de populaire radiozender hebben hun belevenissen van de afgelopen dagen vastgelegd met een telefoon.

Einde actie 3FM-dj’s Glazen Huis (Sp!tsnet 24 dec 2007 17:49:16)
DEN HAAG – Na zes dagen is de 3FM-actie voor schoon drinkwater bijna ten einde. Maandag is de ontknoping van het Glazen Huis. Dj’s van de populaire radiozender hebben hun belevenissen van de afgelopen dagen vastgelegd met een telefoon.

Hee psst… trouwen? (Omroep.nl 23-1-2007 9:42)
Trouwen in het Glazen Huis? Als je wat flappen over had voor schoon drinkwater op de hele wereld dan sta jij dus voor het altaar. Eric Corton zegent het huwelijk in rond 13.00 uur. Net naast dit huwelijk gegrepen? ##LINK 8 Ga snel bieden## op een van die andere fantastische items.

Heracles en Groningen steunen Serious Request (Sp!tsnet 22 dec 2007 20:19:16)
ALMELO (ANP) – Voor aanvang van de eredivisiewedstrijd Heracles Almelo – FC Groningen is zaterdagavond een spontane ondersteuning op touw gezet voor de actie ‘Serious Request’ van het Rode Kruis ten behoeve van schoner drinkwater in de wereld.

Heracles en Groningen steunen Serious Request (NU.nl Sport 22 dec 2007 20:22:03)
ALMELO – Voor aanvang van de eredivisiewedstrijd Heracles Almelo – FC Groningen is zaterdagavond een spontane ondersteuning op touw gezet voor de actie ‘Serious Request’ van het Rode Kruis ten behoeve van schoner drinkwater in de wereld.

Droogte China ernstig (Reformatorisch Dagblad 22 dec 2007 16:48:06)
De aanhoudende droogte die delen van Zuid-China in de greep houdt, neemt steeds ernstiger vormen aan. Meer dan 500.000 mensen hebben intussen een ernstig tekort aan drinkwater en voor miljoenen anderen gelden er rantsoenen. Dat meldde The South China Morning Post (Hongkong) in de zaterdageditie

Droogte in China neemt ernstiger vormen aan (Sp!tsnet 22 dec 2007 17:23:52)
HONGKONG (ANP) – De aanhoudende droogte die delen van Zuid-China in de greep houdt, neemt steeds ernstiger vormen aan. Meer dan 500.000 mensen hebben intussen een ernstig tekort aan drinkwater en voor miljoenen anderen gelden er rantsoenen.

Zeewater wordt drinkbaar (Nieuws.nl – Binnenland 20 dec 2007 19:37:12)
(Novum) – Waterbedrijf Evides gaat drinkwater maken uit zeewater. Het bedrijf start een proef nu zoet water steeds schaarser wordt. Het Deltagebied, in Zuidwest-Nederland, verzilt steeds verder door de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Het waterbedrijf is naar eigen zeggen de ‘eerste …

3FM Serious Request met mobiele verslaggevers (Marketingfacts 20-1-2007 20:12)
Ook dit jaar is radiozender 3FM weer begonnen aan 3FM Serious Request. Het glazen huis staat in Den Haag: DJ’s Gerard Ekdom, Rob Stenders en Michiel Veenstra zitten de komende zes dagen opgesloten. Niemand minder dan Z.K.H. Willem Alexander kwam ze vanmorgen om 09.00 persoonlijk opsluiten. Door platen aan te vragen kunnen luisteraars geld doneren voor het goede doel. Dat is dit jaar ‘Schoon drinkwater wereldwijd.’Om de actie heen worden verschillende lokale acties georganiseerd, waar live verslag van wordt gedaan door acht verslaggevers. Uit het persbericht van Vodafone: ‘Vodafone ver

3FM Serious Request met mobiele verslaggevers (Marketingfacts 20-1-2007 15:42)
Ook dit jaar is radiozender 3FM weer begonnen aan 3FM Serious Request. Het glazen huis staat in Den Haag: DJ’s Gerard Ekdom, Rob Stenders en Michiel Veenstra zitten de komende zes dagen opgesloten. Niemand minder dan Z.K.H. Willem Alexander kwam ze vanmorgen om 09.00 persoonlijk opsluiten. Door platen aan te vragen kunnen luisteraars geld doneren voor het goede doel. Dat is dit jaar ‘Schoon drinkwater wereldwijd.’Om de actie heen worden verschillende lokale acties georganiseerd, waar live verslag van wordt gedaan door acht verslaggevers. Uit het persbericht van Vodafone: ‘Vodafone ver

3FM Serious Request met mobiele verslaggevers (Marketingfacts 19-1-2007 17:42)
Ook dit jaar is radiozender 3FM weer begonnen aan 3FM Serious Request. Het glazen huis staat in Den Haag: DJ’s Gerard Ekdom, Rob Stenders en Michiel Veenstra zitten de komende zes dagen opgesloten. Niemand minder dan de Z.K.H. Willem Alexander kwam ze vanmorgen om 09.00 persoonlijk opsluiten. Door platen aan te vragen kunnen luisteraars geld doneren voor het goede doel. Dat is dit jaar ‘Schoon drinkwater wereldwijd.’Om de actie heen worden verschillende lokale acties georganiseerd, waar live verslag van wordt gedaan door acht verslaggevers. Uit het persbericht van Vodafone: ‘Vodafone

Kroonprins doet de 3FM deur dicht (Sp!tsnet 19 dec 2007 16:21:54)
DEN HAAG – Prins Willem Alexander heeft woensdagochtend op het Plein in Den Haag de aftrap van 3FM Serious Request gegeven. De prins vroeg tegen betaling een plaatje aan van Wouter Hamel en sloot daarna DJ’s Gerard Ekdom, Michiel Veenstra en Rob Stenders op in het glazen huis. De drie verblijven zes dagen zonder eten in het huis en zamelen geld in voor schoon drinkwater in Derde Wereld landen.

ADtv kijkt in Glazen Huis (AD.nl – Voorpagina 18 dec 2007 17:00:34)
DEN HAAG – Dj’s Gerard Ekdom, Michiel Feenstra en Rob Stenders zitten vanaf woensdag 19 december zes dagen lang opgesloten in het Glazen Huis van Radio 3F op het Plein in Den Haag. Zonder eten, voor het goede doel: meer drinkwater op aarde. Van buiten kun je ze zien zitten. ADtv keek hoe het huis waar de dj’s bijna een week lang zitten, er van b�nnen er uitziet

Waterleiding maatschappij Drenthe bestaat 70 jaar (Blik op Nieuws.nl – Dr 17-1-2007 21:42)
Schoon drinkwater uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar nog niet zo heel lang geleden dronk men nog water uit de put, de sloot of de regenton

Waterleidingmaatschappij Drenthe bestaat 70 jaar (Blik op Nieuws.nl – Dr 17-1-2007 21:12)
Schoon drinkwater uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar nog niet zo heel lang geleden dronk men nog water uit de put, de sloot of de regenton

Waterleidings maatschappij Drenthe bestaat 70 jaar (Blik op Nieuws.nl – Dr 17-1-2007 20:12)
Schoon drinkwater uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekent, maar nog niet zo heel lang geleden dronk men nog water uit de put, de sloot of de regenton

Duurzaam drinkwater

Het drinkwater in Nederland zal steeds duurder worden. Ziekenhuizen, zorginstellingen, campings, zwembaden en overige installaties moeten wekelijks het koude water en het warme tapwater spoelen. Dit is erg arbeidsintensief en kost bovendien erg veel drinkwater en energie. Wanneer legionellaoverschrijdingen zich hebben voorgedaan, mag volgens de wetgeving en de toezichthouder ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gebruik worden gemaakt van alternatieve technieken. Door gebruik te maken van één van deze technieken mag de frequentie van het spoelen worden verminderd en de warmtapwatertemperatuur iets worden verlaagd. Het gevolg is dat er minder duurzaam drinkwater wordt verspild en onnodig extra energie wordt verbruikt.

KDWS Nederland B.V., een gecertificeerde specialist voor alternatieve technieken

Bij het toepassen van een alternatieve techniek is wettelijk bepaald dat uitsluitend een BRL6010 gecertificeerd legionella-adviseur mag adviseren omtrent welke techniek mag worden toegepast. Hierbij wordt door KDWS Nederland B.V. een oordeel opgesteld waaruit blijkt welke techniek voor een specifieke installatie het meest geschikt is.

Indien u meer wilt weten over het toepassen van alternatieve technieken dan bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze kennis en begeleiding.

Grote voordelen berekeningsmethodiek Simdeum

Sinds begin 2013 maakt KDWS Nederland B.V. gebruik van de modernste berekeningsmethodiek Simdeum. Het grote voordeel hiervan is dat kleinere leidingdiameters kunnen worden toegepast. Grote voordelen hiervan zijn:

 • een hogere doorstroomsnelheid
 • mindere inhoud aan drinkwater in de installatie
 • geen afzetting van biofilm en sediment
 • een optimale verversing van het drinkwater
 • een verse smaak aan het drinkwater
 • minder warmtapwater voorraad benodigd
 • vermindering van water- en energieverbruik

Het belang van drinkwater voor varkens

Water is het hoofdbestanddeel van elk organisme, dus ook van varkens. Water is in feite de belangrijkste voedingsstof die varkens tijdens hun leven consumeren. Varkens hebben water om diverse redenen nodig. Water stuurt stofwisselingsprocessen aan, houdt de lichaamstemperatuur op peil, transporteert voedingsstoffen naar weefsels, voert afvalstoffen af, bevordert de melkproductie en draagt natuurlijk bij aan groei en productie. Het is dan ook geen verrassing dat direct beschikbaar schoon drinkwater van essentieel belang is voor de gezondheid en het welzijn van varkens.

Varkens krijgen het meeste water binnen door te drinken. Een pasgeboren big bestaat voor ongeveer 80% uit water, een volwassen dier voor ongeveer 50%. Een varken kan bijna al zijn vet en de helft van zijn eiwitten verliezen en nog steeds blijven leven. Maar als het een tiende van zijn vochtgehalte verliest, gaat het dood. Water is dus voor elk varken van levensbelang. Het juiste evenwicht tussen voedsel- en waterinname is daarom essentieel. Voeding en groei vertonen een sterke samenhang met het drinkgedrag. Elke factor die de waterconsumptie laat verminderen of hindert, leidt tot vertraagde groei van het varken.

Gezondheid

Een ziek varken zal minder drinken. Waterconsumptie is dan ook een duidelijke indicator voor de gezondheid van varkens. Als uit interne gegevens blijkt dat er een paar dagen achter elkaar minder water is verbruikt, of wanneer er op één dag 30% minder water wordt gedronken, dan is dat een goede aanwijzing voor gezondheidsproblemen. Als varkens minder drinken, eten ze ook minder en nemen de groei en de melkproductie af.

Sommige varkenshouders bieden minder voedsel of water aan, wat de gezondheid van varkens kan beïnvloeden. Als er minder voedsel wordt aangeboden gaat het dier meer water drinken omdat het zijn buik wil vullen. Maar als de varkenshouder veel varkens houdt of wanneer de watertoevoer opzettelijk beperkt wordt, kan meer drinken een probleem worden. Een zorgvuldig beleid op dit gebied is dan ook zeer belangrijk.

meer

WML hervat inname Maaswater

WML neemt sinds zaterdag 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De kwaliteit van het Maaswater is afgelopen week voldoende verbeterd, zodat het voorraadbekken in Midden-Limburg zonder risico’s aangevuld kan worden.

De inname van Maaswater lag sinds 30 oktober stil vanwege een te sterke verontreiniging van de Maas met het bestrijdingsmiddel prosulfocarb. Dankzij het controle- en alarmeringssysteem en de samenwerking met Rijkswaterstaat werd de inname tijdig gestaakt. De productie en kwaliteit van het drinkwater bleven daardoor gegarandeerd.

Kwetsbaar
Dat de drinkwaterproductie robuust genoeg bleek voor deze tijdelijke verontreiniging is positief. Tegelijk toont de verontreiniging weer de kwetsbaarheid van onze drinkwaterbronnen aan. Ze laat zien dat een goede bescherming essentieel is. Voor miljoenen mensen in Nederland en België is de Maas de bron voor het drinkwater. Een emissie-loze landbouw, waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen meer in het water terechtkomen, draagt bij aan het beschermen van onze drinkwaterbronnen. Om te voorkomen dat hoge concentraties verontreinigingen vanuit de industrie in ons rivierwater terechtkomen, is het van belang dat het transparant is wat industrieën lozen op het  oppervlaktewater. Dit geldt natuurlijk voor het hele stroomgebied van de Maas: bescherming van de rivier houdt niet op bij de grenzen.

https://www.wml.nl/over-wml/nieuws/wml-hervat-inname-maaswater

Drinkwater wereldwijd WHO 2019

Belangrijkste feiten

 • In 2017 maakte 71% van de wereldbevolking (5,3 miljard mensen) gebruik van een veilig beheerde drinkwaterservice – dat wil zeggen, een locatie op het terrein, beschikbaar wanneer nodig en vrij van besmetting.
 • 90% van de wereldbevolking (6,8 miljard mensen) gebruikte minstens een basisdienst. Een basisservice is een verbeterde drinkwaterbron binnen een rondreis van 30 minuten om water te verzamelen.
 • 785 miljoen mensen missen zelfs een basis drinkwatervoorziening, waaronder 144 miljoen mensen die afhankelijk zijn van oppervlaktewater.
 • Wereldwijd gebruiken minstens 2 miljard mensen een drinkwaterbron verontreinigd met ontlasting.
 • Verontreinigd water kan ziekten overdragen zoals diarree, cholera, dysenterie, tyfus en polio. Vervuild drinkwater veroorzaakt naar schatting elk jaar 485.000 diarree.
 • Tegen 2025 zal de helft van de wereldbevolking in gebieden met waterstress leven.
 • In de minst ontwikkelde landen heeft 22% van de zorginstellingen geen watervoorziening, 21% geen sanitaire voorzieningen en 22% geen afvalbeheerservice.

Invoering

Veilig en gemakkelijk beschikbaar water is belangrijk voor de volksgezondheid, of het nu wordt gebruikt voor drinken, huishoudelijk gebruik, voedselproductie of recreatieve doeleinden. Verbeterde watervoorziening en sanitaire voorzieningen en een beter beheer van watervoorraden kunnen de economische groei van landen stimuleren en kunnen aanzienlijk bijdragen tot armoedebestrijding.

In 2010 erkende de Algemene Vergadering van de VN expliciet het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen. Iedereen heeft recht op voldoende, continu, veilig, acceptabel, fysiek toegankelijk en betaalbaar water voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik.

Drinkwater diensten

Doelstelling duurzame ontwikkeling vereist een universele en billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater. Het doel wordt gevolgd met de indicator van “veilig beheerde drinkwatervoorzieningen” – drinkwater uit een verbeterde waterbron die zich op het terrein bevindt, beschikbaar wanneer nodig, en vrij van fecale en prioritaire chemische besmetting.

In 2017 gebruikten 5,3 miljard mensen veilig beheerde drinkwaterservices, dat wil zeggen, ze gebruikten verbeterde waterbronnen op locatie, beschikbaar wanneer nodig en vrij van besmetting. De resterende 2,2 miljard mensen zonder veilig beheerde services in 2017 waren onder meer:

 • 1,4 miljard mensen met basisvoorzieningen , wat betekent dat een verbeterde waterbron zich binnen een retour van 30 minuten bevindt
 • 206 miljoen mensen met beperkte diensten, of een verbeterde waterbron die meer dan 30 minuten nodig heeft om water te verzamelen
 • 435 miljoen mensen nemen water uit onbeschermde bronnen en bronnen
 • 144 miljoen mensen verzamelen onbehandeld oppervlaktewater uit meren, vijvers, rivieren en beken.

Er blijven grote geografische, sociaal-culturele en economische ongelijkheden bestaan, niet alleen tussen landelijke en stedelijke gebieden, maar ook in dorpen en steden waar mensen met een laag inkomen, informele of illegale nederzettingen meestal minder toegang hebben tot verbeterde bronnen van drinkwater dan andere inwoners.

Water en gezondheid

Verontreinigd water en slechte sanitaire voorzieningen zijn gekoppeld aan de overdracht van ziekten zoals cholera, diarree, dysenterie, hepatitis A, tyfus en polio. Afwezige, ontoereikende of onjuist beheerde water- en sanitaire voorzieningen stellen personen bloot aan vermijdbare gezondheidsrisico’s. Dit is met name het geval in zorginstellingen waar zowel patiënten als personeel een extra risico lopen op infectie en ziekte wanneer er geen water, sanitaire voorzieningen en hygiënische voorzieningen zijn. Wereldwijd ontwikkelt 15% van de patiënten een infectie tijdens een ziekenhuisverblijf, terwijl het aandeel veel groter is in landen met lage inkomens.

Onvoldoende beheer van stedelijk, industrieel en agrarisch afvalwater betekent dat het drinkwater van honderden miljoenen mensen gevaarlijk vervuild of chemisch vervuild is.

Naar schatting sterven elk jaar ongeveer 829 000 mensen aan diarree als gevolg van onveilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en handhygiëne. Diarree is echter grotendeels te voorkomen en het overlijden van 297.000 kinderen jonger dan 5 jaar zou elk jaar kunnen worden vermeden als deze risicofactoren zouden worden aangepakt. Waar water niet direct beschikbaar is, kunnen mensen besluiten dat handwas geen prioriteit is, waardoor de kans op diarree en andere ziekten toeneemt.

Diarree is de meest bekende ziekte die verband houdt met besmet voedsel en water, maar er zijn andere gevaren. In 2017 hadden meer dan 220 miljoen mensen een preventieve behandeling nodig voor schistosomiasis – een acute en chronische ziekte veroorzaakt door parasitaire wormen die zijn opgelopen door blootstelling aan besmet water.

In veel delen van de wereld dragen insecten die in water leven of broeden ziektes zoals knokkelkoorts. Sommige van deze insecten, bekend als vectoren, broeden in schoon, in plaats van vuil water, en huishoudelijke drinkwatercontainers kunnen als broedplaats dienen. De eenvoudige tussenkomst van het afdekken van wateropslagcontainers kan het fokken van vectoren verminderen en kan ook de fecale besmetting van water op huishoudniveau verminderen.

Economische en sociale effecten

Wanneer water uit verbeterde en meer toegankelijke bronnen komt, besteden mensen minder tijd en moeite om het fysiek te verzamelen, wat betekent dat ze op andere manieren productief kunnen zijn. Dit kan ook leiden tot meer persoonlijke veiligheid door de noodzaak te verminderen om lange of riskante reizen te maken om water te verzamelen. Betere waterbronnen betekenen ook minder uitgaven voor gezondheid, omdat mensen minder snel ziek worden en medische kosten oplopen, en beter in staat zijn om economisch productief te blijven.

Vooral voor kinderen die het risico lopen te lijden aan watergerelateerde ziekten, kan de toegang tot verbeterde waterbronnen leiden tot een betere gezondheid en dus tot een betere schoolbezoek, met positieve gevolgen op langere termijn voor hun leven.

Uitdagingen

Klimaatverandering, toenemende waterschaarste, bevolkingsgroei, demografische veranderingen en verstedelijking vormen al uitdagingen voor watervoorzieningssystemen. Tegen 2025 zal de helft van de wereldbevolking in gebieden met waterstress leven. Hergebruik van afvalwater, om water, voedingsstoffen of energie terug te winnen, wordt een belangrijke strategie. Steeds meer landen gebruiken afvalwater voor irrigatie – in ontwikkelingslanden vertegenwoordigt dit 7% van geïrrigeerd land. Hoewel deze praktijk ten onrechte gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, kan veilig beheer van afvalwater meerdere voordelen opleveren, waaronder een verhoogde voedselproductie.

Opties voor waterbronnen die worden gebruikt voor drinkwater en irrigatie zullen blijven evolueren, met een toenemende afhankelijkheid van grondwater en alternatieve bronnen, waaronder afvalwater. Klimaatverandering zal leiden tot grotere schommelingen in geoogst regenwater. Het beheer van alle watervoorraden moet worden verbeterd om de voorziening en de kwaliteit te waarborgen.

WHO-reactie

Als de internationale autoriteit op het gebied van volksgezondheid en waterkwaliteit, voert de WHO wereldwijde inspanningen om de overdracht van door water overgedragen ziekten te voorkomen, en adviseert ze overheden bij de ontwikkeling van op gezondheid gebaseerde doelen en voorschriften.

De WHO produceert een aantal richtlijnen voor waterkwaliteit, inclusief drinkwater, veilig gebruik van afvalwater en veilige recreatieve wateromgevingen. De waterkwaliteitsrichtlijnen zijn gebaseerd op het beheren van risico’s en sinds 2004 bevorderen de Richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit het Kader voor veilig drinkwater. Het raamwerk beveelt de vaststelling aan van op gezondheid gebaseerde doelen, de ontwikkeling en implementatie van waterveiligheidsplannen door waterleveranciers om risico’s van het stroomgebied tot de consument het meest effectief te identificeren en te beheren, en onafhankelijk toezicht om ervoor te zorgen dat waterveiligheidsplannen effectief zijn en op gezondheid gebaseerde doelen zijn wordt ontmoet.

De WHO ondersteunt ook landen bij het implementeren van de richtlijnen voor de kwaliteit van drinkwaterkwaliteit door de ontwikkeling van praktisch begeleidingsmateriaal en het bieden van directe landenondersteuning. Dit omvat de ontwikkeling van lokaal relevante voorschriften voor de drinkwaterkwaliteit die zijn afgestemd op de principes in de richtlijnen, de ontwikkeling, uitvoering en controle van waterveiligheidsplannen en de versterking van toezichtspraktijken.

Sinds 2014 test de WHO huishoudelijke waterbehandelingsproducten aan de hand van WHO-gezondheidsgebaseerde prestatiecriteria via de WHO International ‘Scheme’ om huishoudwaterbehandelingstechnologieën te evalueren . Het doel van het programma is om ervoor te zorgen dat producten gebruikers beschermen tegen de ziekteverwekkers die diarree veroorzaken en om beleids-, regelgevings- en monitoringmechanismen op nationaal niveau te versterken om een ​​passende targeting en consistent en correct gebruik van dergelijke producten te ondersteunen.

De WHO werkt nauw samen met UNICEF op een aantal gebieden met betrekking tot water en gezondheid, waaronder water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in zorginstellingen . In 2015 hebben de twee agentschappen gezamenlijk WASH FIT (Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool) ontwikkeld, een aanpassing van de aanpak van het waterveiligheidsplan. WASH FIT heeft als doel kleine, eerstelijnsgezondheidszorginstellingen in lage- en middeninkomensinstellingen te begeleiden door een continue cyclus van verbetering door middel van beoordelingen, prioritering van risico’s en het definiëren van specifieke, gerichte acties. Een rapport uit 2019 beschrijft praktische stappen die landen kunnen nemen om water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in zorginstellingen te verbeteren.