Kwaliteit drinkwater beschermen

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het moet daarom schoon en veilig zijn om te drinken. De overheid neemt maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater in Nederland te beschermen. Drinkwaterbedrijven zuiveren grondwater en oppervlaktewater om schoon en veilig drinkwater te krijgen.

Wat doet de overheid om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen?

Kwaliteitseisen voor drinkwater

Rond de winning, zuivering en levering van leidingwater gelden strenge wettelijke regels.

Ook is vastgesteld hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen. Deze wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit. Zo mag drinkwater maar heel kleine hoeveelheden lood bevatten en kwik bevatten (per liter water geldt voor lood 10 microgram en voor kwik 1 microgram). Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn (Engelstalige website).

Eisen aan producten voor drinkwatervoorziening

De producten die drinkwaterbedrijven en installatiebedrijven gebruiken, mogen het  drinkwater niet vervuilen. Bijvoorbeeld kranen en leidingen moeten daarom ook aan kwaliteitseisen voldoen. De regels hiervoor staan in:

Controle op kwaliteit

Drinkwaterbedrijven moeten controleren of de kwaliteit van het geleverde drinkwater voldoet aan de kwaliteitsnormen uit het Drinkwaterbesluit. Zij rapporteren hierover aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Mag mijn drinkwaterbedrijf de levering van water afsluiten als ik niet betaal?

Als u de waterrekening niet betaalt, mag uw drinkwaterbedrijf u niet zomaar afsluiten. Het bedrijf moet u eerst een betalingsherinnering sturen en proberen om u persoonlijk te benaderen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan mag het bedrijf de levering van water stoppen.

Waarschuwing vóór afsluiting water

Als u de waterrekening niet betaalt, moet het drinkwaterbedrijf een vaste gang van zaken aanhouden om uw watervoorziening af te sluiten. Als eerste moet het bedrijf u een schriftelijke herinnering sturen. Op deze betalingsherinnering staat altijd:

  • dat u niet wordt afgesloten als dit zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert. U heeft dan wel een medische verklaring nodig; 
  • de mogelijkheden voor hulp bij schulden;
  • een aanbod van het bedrijf om bepaalde gegevens door te geven aan de schuldhulpverlening. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

Tijdelijk drinkwater na afsluiting

U kunt bij het drinkwaterbedrijf containers met water aanvragen voor tenminste 4 dagen. Ieder persoon van uw huishouden moet minimaal 3 liter drinkwater per dag hebben. Voor 4 dagen is dit dan minimaal 12 liter per persoon.

In deze 4 dagen kunt u contact opnemen met de gemeente over de afsluiting van drinkwater en schuldhulpverlening. De gemeente kan dan met het drinkwaterbedrijf in gesprek gaan om de drinkwaterafsluiting ongedaan te maken.

Energie vergelijken 2020Energie vergelijken kan behoorlijk wat geld opleveren. Je bespaart tot honderden euro’s per jaar. Een verlengingsvoorstel van je huidige energieleverancier levert meestal niet zo veel op. Vergelijken van energieleveranciers zal meestal leiden tot een flinke besparing.

Energieleveranciers vergelijken

Vergelijk energieleveranciers op prijs, looptijd, kwaliteit en duurzaamheid. Je kunt direct overstappen naar 1 van de circa 30 energiebedrijven. Wij helpen je met vergelijken.Versla kalkaanslag met een waterontharder

Waarom Amfa4000?

De Amfa4000 waterontharder van Waterontharder.com is ontwikkeld met Zwitserse precisie. Bij Waterontharder.com staat kwaliteit voorop en gebruiken we alleen de beste onderdelen. De waterontharders worden onderzocht in Zwitserland en met vakmanschap vervaardigd.

Geniet thuis van heerlijk water met de Amfa4000 waterontharder. U merkt direct dat het water minder kalkaanslag veroorzaakt. Binnen enkele dagen ziet u zelf bestaande kalkaanslag verdwijnen.

De compacte waterontharder is binnen 5 minuten te installeren. Het magnetische veld voorkomt vervolgens dat de kalkaanslag zich hecht aan uw leidingen en sanitair. Zo heeft u geen last meer van kalkaanslag in uw badkamer, smaakt uw water lekkerder en gaan huishoudelijke apparaten langer mee.

De Amfa4000 bestelt u gemakkelijk en snel via onze webshop. De waterontharder kost u slechts eenmalig €149,-. Wanneer u vandaag voor 23:59 uur bestelt, bezorgen we de waterontharder de volgende dag.

Prijs voor drinkwater volgend jaar omhoog

Huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor drinkwater. Volgens Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) is dat nodig om de levering van schoon en betrouwbaar drinkwater op peil te houden.De vaste kosten voor een aansluiting stijgen in 2020 met ruim 4 euro naar 66,65 euro. De prijs voor 1000 liter drinkwater gaat met 4 cent omhoog naar 0,60 euro. Door deze veranderingen in de prijs is een gemiddeld huishouden per jaar ongeveer 10 euro meer kwijt. 

Investeringen
De WMD moet de komende tien jaar 180 miljoen euro investeren om het drinkwater goed, schoon en veilig te houden. Het geld is nodig omdat vervuiling door landbouw en industrie de drinkwaterbronnen bereiken. Daardoor zijn waterwin- en pompstations aan het einde van hun leven. 

Daarnaast wordt de hogere prijs van het drinkwater in 2020 veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten vanwege een nieuwe cao. Ook heeft de WMD te maken met hogere bouwlasten en gestegen energietarieven. 

Volgens het waterbedrijf staat de tariefstijging los van de afboeking die zij heeft moeten doen in verband met Wildlands.  Door haar verwevenheid met Wildlands verloor de WMD bijna 12 miljoen euro. Ook verloor het bedrijf ruim 13 miljoen euro bij waterprojecten in Indonesië. 

bron

Hoe werkt waterstof?

Waterstof. Als je nog steeds wat glazig kijkt bij de term – water is inderdaad niet stoffig – dan wordt het hoog tijd om je in te lezen. Want waterstof maakt een opmars in het klimaatdebat sneller dan Nicki Minaj aan populariteit won onder middelbare scholieren.

Daarom: een snelcursus waterstof (twee minuten leestijd) met een introductie wat het nou precies is, waar je het voor kan gebruiken en wat de belangrijkste discussiepunten zijn. Ben je weer helemaal bij.

Wat is waterstof?

Waterstof is een gas dat je kunt omzetten naar elecktriciteit zonder CO2-uitstoot. Want het is ‘gewoon gemaakt van water’. Hoe dan? De scheikundige definitie van zuiver water (zuiverder dan dan die anderhalve liter die je per dag probeert binnen te krijgen) bestaat uit twee delen: waterstof en zuurstof ofwel H2O. Door middel van elektrolyse, simpel gezegd een proces waarbij je water onder stroom zet, kun je zuurstof en waterstof scheiden. Waterstof is een onschadelijk gas, het meest-voorkomende in het universum. Out there bestaan hele sterren volledig uit waterstof.

Als je waterstof vervolgens weer in aanraking brengt met zuurstof, komt er knetterveel energie vrij. Genoeg om een auto te laten rijden, een huis te verwarmen of een laptop op te laden. En dat allemaal zonder uitstoot, het enige restproduct is water. En wanneer je dus voor de elektrolyse alleen groene energie gebruikt, zoals wind- of zonne-energie, dan is waterstof CO2-neutraal. Dit wordt ook wel groene waterstof genoemd. Er zijn ook grijze en blauwe waterstof zo legt De Volkskrant uit en die zijn dan weer minder goed voor ons milieu.

Waterstof als opslag voor groene energie

En zo lijkt waterstof het nieuwe Eureka voor de energietransitie. Journalisten drommen zich enthousiast om de nieuwe cv-ketel op waterstof die onlangs werd gelanceerd. De Olympische Spelen in Tokyo zullen volledig draaien op waterstof en op de Noordzee wordt onderzocht of we de booreilanden en gasinfrastructuur kunnen omzetten naar een waterstof-infrastructuur.

Het grote voordeel van waterstof is dat je het kunt opslaan. Dat is momenteel de grote uitdaging van zonne- en windenergie: eenmaal opgewekt, moet deze energie meteen worden gebruikt. Wil je deze energie toch opslaan, dan heb je daarvoor een dure accu nodig. Duur als in, héél duur. Om heel Nederland één dag van opgeslagen elektriciteit te voorzien is 45 miljard euro nodig voor accu’s. We kunnen ook deze overtollige groene energie omzetten in waterstof. Dan kunnen we het later weer in aanraking brengen met zuurstof en zo energie opwekken wanneer we het nodig hebben.

In principe klopt dit verhaal maar er is wel een belangrijke kanttekening. Wanneer je elektriciteit gebruikt voor de elektrolyse van waterstof, dan heb je een rendement van 75 procent. Dat betekent dat 25 procent van de opgewekte energie verloren gaat om er waterstof van te maken. Het vervolgens terugzetten van waterstof naar energie geeft eenzelfde energieverlies. Dat is bijna de helft energieverlies.

In de aanbieding: een gasnetwerk

Groot voordeel (en discussiepunt voor de kenners) is dat we in Nederland nogal gek waren op gas. We hebben een heel pijpsysteem aangelegd in de Noordzee om gas te vervoeren; zonde om dit niet te gebruiken. Via de oude gasleidingen kan bijvoorbeeld met een paar aanpassingen waterstofgas worden vervoerd naar land.

En zo kan waterstof (in gasvorm) worden ingezet als vervanger voor aardgas. Het voorstel van hoogleraar Ad Van Wijk is om waterstofgas te maken met behulp van windenergie en dit te vervoeren via ons aardgas systeem. Dit kan dan ook worden gebruikt in de chemische industrie en voor het maken van staal wat een enorme bijdrage kan leveren aan onze klimaatdoelstellingen. Ook Ed Nijpels, voorzitter van het nationaal Klimaatakkoord is enthousiast: “Waterstof is de sleutel naar de klimaattransitie”.

Vervoer op waterstof

En autorijden dan? Hebben we net heel het land volgeplempt met snellaadstations en heeft je buurman toch maar een elektrische auto geleast vanwege de parkeerplekken, stappen we weer over op een nieuw systeem? Zou kunnen. Toyota en Hyundai hebben personenauto’s en waterbussen gelanceerd die volledig draaien op waterstof, Daimler en BMW zullen snel volgen.

bron